Dr. Diag - Schistosomiasis

Platyhelminthes tulajdonságai yahoo,

Látták: Átírás 1 Acta Biol.

Betegség megnevezésének szinonímái:

A Keszthelyi-hegység vizsgált forrásaiban és vízfolyásaiban a Polycelis nigra és a Dendrocoelum lacteum, a Balaton-felvidék vizeiben a Polycelis nigra, Dendrocoelum lacteum és a Dendrocoelum album fajokat mutattam ki. A faj további előfordulását találtam a Balatonfüred Balatonarács térségi Koloska-patakban, feltehetőleg szélesebb elterjedésű hazánkban. A Dendrocoelum hankoi a szakirodalom szerint szintén csak a Balaton-felvidékről ismert, a jelen vizsgálat során azonban nem került elő.

Az eddigi vizsgálatok szerint a Balaton-felvidék a 7 fajjal fajszám tekintetében gazdagnak mondható, ami véleményem szerint a terület tagoltságának és a felszínalaktani, vízrajzi változatosságának köszönhető. A planáriák rendszerint kis mennyiségben vannak jelen a vízterekben, vagy hiányoznak.

INVAZÍV PLANÁRIAFAJOK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGON

Az időszakos vízterek nem nyújtanak megfelelő élőhelyet a hármasbelűeknek. A dombvidék vizeinek döntő többségén még nem kutatták a planáriákat, a vizsgálatok folytatása sok új, természetvédelmi szempontból is hasznos eredményt hozhat.

platyhelminthes tulajdonságai yahoo

Polycelis nigra and Dendrocoelum lacteum were found in the gyógyszer giardiasis amoebiasis trichomoniasis kezelésére springs and water flows of the Keszthely Mountains; Polycelis nigra, Dendrocoelum lacteum and Dendrocoelum album were found in the waters of the Balaton Highland.

Present research also found D. I found one more occurrence of this species in the Koloska Stream platyhelminthes tulajdonságai yahoo Balatonfüred Balatonarácsprobably it is wider distributed in Hungary. Occasional occurrence of P. Dendrocoelum hankoi is also known from the Balaton Highland only, but it was not found in this research.

Along with 7 species the Balaton Highland have to be concerned rich in triclad species, according to current studies. In my opinion this is the outcome of fragmentation and surface morphological, hydrographical diversity. Probably periodicity of waters explains the generally small abundance and several absences of triclads.

Platyhelminthes tulajdonságai yahoo were not studied yet in the vast majority of the Keszthely Mountains and Balaton Highland. Further researches might provide new and useful results for nature conservation as well.

Milyen férgek hajtanak

Key words: Keszthely Mountains, Balaton Highland, Hungary, freshwater planarians, Tricladida, Dendrocoelum album Bevezetés A laposférgek törzsébe tartozó hármasbelűek hármasbelű örvényférgekismertebb nevükön planáriák Platyhelminthes: Turbellaria : Tricladida többnyire ragadozó és dögevő, rejtőzködő életmódot folytató vízi platyhelminthes tulajdonságai yahoo, helyenként nagyszámú tagjai a vízi élővilágnak. Az édesvízi planáriák a hegységi források és vízfolyások gerinctelen makrofaunájának jellegzetes képviselői.

A gyors folyású vizekben élő három faj elterjedése zonalitást enterobiosis jellemző pl. Az örvényférgek gyakori és elterjedt élőlények, mégis elkerülik a hazai biológusok figyelmét. Az egyes fajok elterjedési viszonyai kevéssé ismertek hazánk területén.

Planáriafaunisztikai szempontból legkutatottabb hegységünk a Bükk, ezt követi a Platyhelminthes tulajdonságai yahoo, a többi hegységünkből egy-két publikáció ismert. Édesvízi planáriákkal foglalkozó faunisztikai kutatásaim folytatásaként a Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék néhány forrásában és vízfolyásában végeztem planáriafaunisztikai kutatásokat ben. Jelen dolgozatban ennek a munkának az eredményeit adom közre. Anyag és módszer A Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék, a Dunántúli-középhegységnek egymással platyhelminthes tulajdonságai yahoo tagjai a Balaton északi partján.

Dombsági magasságúak, 3 legmagasabb csúcsaik sehol sem emelkednek tszf.

A Balaton északi részének földtani és hidrogeológiai viszonyai nagyon változatosak. A Keszthelyihegységet vulkanikus és üledékes kőzetek alkotják.

A bazalt változatos formákat alkot, közöttük álkarsztos jelenségként számon tartott bazalt-dolinákat is találunk. Jellemző alapkőzete a felsőtriász dolomit, mészkő csak kisebb kiterjedésben fordul elő.

szalagféreg hogyan lehet meghatározni

A karsztjelenségekben gazdag Keszthelyi-fennsík platyhelminthes tulajdonságai yahoo összegyűlő karsztvíz számos hegységperemi forrást táplál, míg a hegység belseje vizekben szegény.

A Balaton-felvidék egyenetlen, kismedencékkel tagolt, a Balaton szintje fölé méterrel emelkedő dombvidék.

Milyen férgek hajtanak

Főleg permi és triász üledékek alkotják, a tszf. Jellegzetesek a bazaltformák, és a mészkő karsztformái. Területe apró vízgyűjtő egységekre osztott, a Balaton felé van a lefolyása. A korábbi dél-bakonyi bauxitbányászat, a települések ivóvízkivétele és a szárazság jelentős hatással vannak a vizes élőhelyekre.

Schistosomiasis

A Keszthelyi-hegység forrásait és patakjaités napokon, a Balaton-felvidék vizeités napokon kutattam. Gyűjtéseim során 22 vízteret vizsgáltam 31 mintavételi helyen, egy-egy alkalommal. A vizsgált víztereken 10 méteres platyhelminthes tulajdonságai yahoo szakaszokat jelöltem ki, ahol az egyedsűrűség függvényében 3, 6 vagy 15 perces időgyűjtést végeztem kőforgatásos módszerrel illetve egyeléssel futózásMÖDLINGER útmutatását követve.

A planáriákat elsősorban a lassan áramló részeken a kövek és a vízbe hullott növényi törmelék levelek, ágak alján kerestem. Átvizsgáltam azonban a mederfeneket, az aljzat tárgyainak oldalát és tetejét is, a partoktól a sodorvonalig. Ha már 3 perc alatt találtam példányokat, vagy ha kis méretű víztérben 10 m 2 kutattam, akkor elegendő volt 3 percen keresztül gyűjtenem. A planáriák hiányát 3 15 perces keresés platyhelminthes tulajdonságai yahoo állapítottam meg, az élőhely méretétől függően.

Az időegység alatt előkerült példányok számát feljegyeztem. Források esetében az élőhely kicsiny kiterjedése miatt azonban e számból nem következtethetünk a populáció egyedszámára. A terepen a lehető legkisebb természetkárosítással dolgoztam.

Навигация по записям

A terepi határozást élő példányokon és faji szinten végeztem. A terepen az egyedeket átvilágítottam alulról lámpával, és 7xes nagyítólencsével szemrevételeztem. A laboratóriumba szállított egyedek esetében sztereomikroszkópot használtam.

platyhelminthes tulajdonságai yahoo

Módszer Mennyiség Eredmények A Keszthelyi-hegység vizsgált forrásaiban és vízfolyásaiban a fekete planária [Polycelis nigra Müller, ] és a tejfehér planária [Dendrocoelum lacteum Müller, ], a Balaton-felvidék vizeiben a P.

A többi mintavételi helyen a planáriák előfordulásának semmilyen jele sem volt. A kérdéses terület planáriáira vonatkozó részletes eredményeket az 1.

fenasális paraziták kezelése

Az édesvízi planáriák Platyhelminthes: Tricladida előfordulása a Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék néhány vizében.