Jelenlegi hely

Diatómaföld élelmezésű paraziták

Termékleírás:

E fejezet rendelkezései a Felek közötti árukereskedelemre alkalmazandók. Ennek keretében a Felek figyelembe veszik a technológiai fejlődést, a termelési folyamatokat és a Jegyzőkönyvben foglalt származási szabályok módosítását esetlegesen szükségessé tevő egyéb tényezőket. Az áruk a másik Fél területén további vámfizetési kötelezettség nélkül, szabadon szállíthatók. Ezt az időszakot felülvizsgálhatják, attól függően, hogy a nyugat-afrikai régió milyen eredményeket ér el az Európai Unióval együttműködve megvalósítandó adóügyi reformok terén.

E célból a Felek időközönként értékelik e reformok végrehajtását.

diatómaföld élelmezésű paraziták

Amennyiben a preferenciális megállapodást önállóan, közösen vagy szabadkereskedelmi megállapodás révén működő országcsoporttal írják alá, a világkereskedelmi részesedés küszöbértéke 2 százalék. Az ideiglenes felfüggesztésről indokolatlan késedelem nélkül értesítik a GPM végrehajtásáért felelős Vegyes Bizottságot. A garat plathelminthes időtartama nem haladhatja meg a hat 6 hónapot, amely időtartam megújítható.

 • Adagolás, alkalmazás, hatástartósság: Az állat testméretének megfelelő mennyiségű permettel cm távolságból fújja be a kutya vagy macska bőrét, szőrzetét, úgy, hogy azt enyhén nedvesítse be.
 • EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex
 •  Элементы! - воскликнул .
 • EUR-Lex - PC - HU
 •  Сэр, я… - За все сорок три года путешествий я никогда еще не оказывался в таком положении.
 •  - Это Мидж.

Az ideiglenes felfüggesztésről annak elfogadását követően haladéktalanul értesítik a GPM végrehajtásáért felelős Vegyes Bizottságot. Az ideiglenes felfüggesztések a GPM végrehajtásáért felelős Vegyes Bizottságon belül időszakos konzultációk tárgyát képezik, amelyek célja különösen az ideiglenes felfüggesztések hatályon kívül helyezése, amint alkalmazásuk feltételei már nem állnak fenn.

A végleges dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedések bevezetését megelőzően a Felek diatómaföld élelmezésű paraziták veszik a vonatkozó WTO-megállapodásokban foglaltakhoz hasonló építő jellegű megoldások lehetőségét. A vizsgálat lefolytatásáért felelős hatóságok ennek céljából megfelelő konzultációkat tarthatnak. A Felek biztosítják, hogy a dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedéseket nem alkalmazzák egyidejűleg ugyanarra a termékre egyrészt nemzeti, másrészt regionális vagy szubregionális szinten.

E testület határozatai minden olyan állam területén hatályosak, amelyekben a vitatott intézkedés alkalmazandó. A szóban forgó időtartam letelte előtt legkésőbb százhúsz nappal a GPM Közös Tanácsa a nyugat-afrikai régió államai fejlesztési szükségleteinek tükrében felülvizsgálja e rendelkezések végrehajtását annak meghatározása érdekében, hogy helyénvaló-e azok alkalmazását hosszabb diatómaföld élelmezésű paraziták kiterjeszteni.

bőrféreg tumoros herén

Az importáló fél védintézkedései csak a következő egy vagy több intézkedésből állhatnak: a       az érintett termékre alkalmazandó diatómaföld élelmezésű paraziták vámtétel bármely új csökkentésének felfüggesztése, az e Megállapodásban foglaltaknak megfelelően; diatómaföld élelmezésű paraziták       az érintett termékre kivetett vámtételnek a diatómaföld élelmezésű paraziták WTO-tagra kivetett vámokat meg nem haladó mértékben történő növelése; és c       az érintett termékre vámkontingensek bevezetése.

A védintézkedések előírását indokló körülmények tartós fennállása esetén az ilyen intézkedések időtartama további négy 4 évvel hosszabbítható meg. Ilyen intézkedés legfeljebb száznyolcvan napra hozható abban az esetben, ha az intézkedéseket az Európai Unió mint Szerződő Fél hozza, és kettőszáznegyven napra hozható abban az esetben, ha az intézkedéseket Nyugat-Afrika mint Szerződő Fél hozza, illetve diatómaföld élelmezésű paraziták az esetben, ha az Európai Unió mint Szerződő Fél intézkedései egy vagy több legkülső régióra korlátozódnak.

Az ilyen ideiglenes intézkedések időtartamát az e cikk 7 és 8 bekezdésében említett kiinduló időszak és a hosszabbítások részének kell tekinteni. Ezen ideiglenes intézkedések meghozatalakor minden részes Fél érdekeit figyelembe kell venni.

Adagolás, alkalmazás, hatástartósság: A samponos flakon kupakját csavarja le, majd a kutya vagy macska testtömegének megfelelő mennyiséget mérjen ki. Egy kupak tartalma 6 ml termék, ami 10 ttkg-ra elegendő. Az előzetesen megnedvesített szőrre, bőrre öntse a kimért sampont, majd habosítva masszírozza be a bőrbe, szőrzetbe.

Az érintett importáló Fél tájékoztatja a másik Felet, és a kérdéskör vizsgálata érdekében haladéktalanul a GPM végrehajtásáért felelős Vegyes Bizottsághoz fordul. Amennyiben a GPM végrehajtásáért felelős Vegyes Bizottság nem tett ajánlásokat a körülmények rendezésére, vagy ha ennek a Bizottságnak az értesítését követő harminc 30 napon belül nem született kielégítő megoldás, Nyugat-Afrika mint Szerződő Fél e cikknek megfelelően a körülmények rendezésére alkalmas intézkedéseket fogadhat el.

Ilyen intézkedés legfeljebb kétszáz napos időszakra hozható.

drotfereg napraforgoban

Az ilyen ideiglenes intézkedések időtartamát az e cikk 3 bekezdésében említett időszak részének kell tekinteni. Ennek céljából ezen intézkedések csak olyan mértékben korlátozzák a kereskedelemet, amennyire az feltétlenül szükséges. A nem WTO-tag államok szintén kötelezettséget vállalnak az SPS- és TBT-megállapodásokban foglalt kötelezettségvállalások végrehajtása iránt, a Felek közötti kereskedelmi kapcsolatokat érintő valamennyi területen.

diatómaföld élelmezésű paraziták giardiasis behandlung mensch

Mindazonáltal az SPS-intézkedések hatálya alá tartozó termékek kivitele és újrakivitele kizárólag akkor engedélyezett, ha arról az importáló Fél hatóságai kifejezetten rendelkeznek. Az egyéb termékek kivitele engedélyezett, kivéve ha azt az importáló fél jogszabályai tiltják.

Ennek érdekében az importáló Fél részére — amennyiben kéri — ésszerű mértékű hozzáférést biztosítanak vizsgálat, tesztelés és egyéb vonatkozó eljárások elvégzése céljából.

Élősködők, Paraziták Elleni Szerek Macskáknak széles választékban

A Felek biztosítják különösen, hogy állat- vagy növény-egészségügyi intézkedéseik igazodnak azon térség állat- és növény-egészségügyi jellemzőihez — akár egy ország, egy országrész vagy több ország teljes vagy részbeni területéről van szó —, ahonnan az áru származik, illetve ahová az árut szánják.

A növényegészségügy védelmét illetően a Felek információt cserélnek a másik Fél számára ismert és azonnali veszélyt jelentő élősködők megjelenéséről is, ha utóbbi ezt kéri.

Felhasználási kör: Lakossági felhasználásra Célállat: kutya, macska Célszervezetek: bolha, kullancs Adagolás, alkalmazás, hatástartósság: A samponos flakon kupakját csavarja le, majd a kutya vagy macska testtömegének megfelelő mennyiséget mérjen ki. Egy kupak tartalma 6 ml termék, ami 10 ttkg-ra elegendő.

Új intézkedés bevezetésére nem kerülhet sor. E cikk rendelkezései nem sértik a Megállapodás 2.

diatómaföld élelmezésű paraziták bacteria giardia en humanos

Ezenkívül a Felek tartózkodnak attól, hogy bármely más módon a nemzeti termelés védelmezése céljából adókat vagy egyéb belső díjakat alkalmazzanak. E bekezdés rendelkezései nem zárják ki differenciált belföldi szállítási díjtételek alkalmazását, amelyek alapját kizárólag a közlekedési eszközök gazdasági üzemeltetése képezi, nem pedig a termék származási helye.

Élősködők elleni készítmény macskáknak

Ezenkívül diatómaföld élelmezésű paraziták Fél tartózkodik attól, hogy bármely más módon a hazai termelés védelmezése céljából belső mennyiségi szabályozást alkalmazzon. A Felek megállapodnak abban, hogy megerősítik az e területen folytatott együttműködésüket annak biztosítása érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályok és eljárások, valamint az érintett vámigazgatási szervek igazgatási kapacitásai eleget tegyenek a kereskedelem hatékony ellenőrzése és könnyítése diatómaföld élelmezésű paraziták kitűzött céloknak, és hozzájáruljanak a GPM-et aláíró országok fejlődéséhez és regionális integrációjához.

A Felek elismerik annak fontosságát, hogy a jövőben teljességgel megszüntessék a vámügynökségek igénybevételére irányuló kötelezettséget. A Felek ezt a kérdést áttekintik a vámügyekkel és kereskedelemkönnyítéssel foglalkozó különbizottság keretein belül; i        a WTO-megállapodás szállítás előtti áruvizsgálatról szóló rendelkezéseinek tiszteletben tartása.

Kapcsolódó kategóriák

A Felek elismerik annak fontosságát, hogy a jövőben minden olyan követelményt megszüntessenek, amely az áruk szállítás előtti vagy célállomáson történő kötelező vizsgálatát írja elő. A Felek ezt a kérdést áttekintik a vámügyi és kereskedelemkönnyítési külön bizottság keretein belül.

Ennek céljából az esetleges diatómaföld élelmezésű paraziták, ellenőrzéseknek vagy diatómaföld élelmezésű paraziták objektív közpolitikán kell alapulniuk, továbbá megkülönböztetésmentesnek, arányosnak és egységesen alkalmazottnak kell lenniük. Ennek érdekében mindkét Fél megfelelő és rendszeres konzultációs mechanizmust állít fel a közigazgatás és az üzleti szféra között; e            valamennyi új vagy módosított jogszabály, eljárás, vám diatómaföld élelmezésű paraziták díj közzététele és hatálybalépése között kellő időnek kell eltelnie.

A Felek vámigazgatási információkat tesznek közzé többek között az ügynökség követelményeiről, a belépési eljárásokról, valamint a kikötőkben és a határátkelőknél található vámhivatalok nyitvatartási idejéről és működési eljárásairól, illetve a tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó pontokról.

hogyan lehet eltávolítani az osztrovszki agy férgeit

A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy a vámértékkel kapcsolatos kérdések tekintetében közös megközelítést fogadjanak el. Ezt az időszakot felülvizsgálhatják, attól függően, hogy a nyugat-afrikai régió milyen eredményeket ér amfetamin méregtelenítés az Európai Unióval együttműködve megvalósítandó reformok terén.

gyermekek helminthiasis kezelésére szolgáló gyógyszerek

A Felek szükség esetén ad-hoc ülések keretében is összehívhatják a bizottságot. Ezenfelül várhatóan elősegíti a feldolgozóipar fejlesztését és a mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és halászati termékek Felek közötti kereskedelmének fokozását is, a természeti erőforrások fenntartható kezelésével összhangban. Következésképpen megállapodnak abban, hogy együttes erővel törekednek arra, hogy a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek nyugat-afrikai piacain ne következzen be készlethiány.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Cotonoui Megállapodás erre a fejezetre és e Megállapodásra vonatkozó rendelkezéseit úgy hajtják végre, hogy azok egymást kiegészítsék és kölcsönösen erősítsék.

Találatok:

Mindazonáltal e programok semmiképpen nem veszélyeztethetik az adott támogatás kedvezményezett országaiban hatályban lévő élelemezésbiztonsági szakpolitikákat. Mindkét Fél biztosítja a szakpolitikái és belső támogatási intézkedései átláthatóságát.

Ennek céljából az Európai Unió rendszeres időközönként — bármilyen alkalmas eszköz útján — jelentést nyújt be Nyugat-Afrika számára ezen intézkedésekről, ideértve az intézkedések jogi alapját, formáját és a kapcsolódó összekeket.

Dolly Natural bolha- és kullancsriasztó spot on macskák részére Terméknév: Dolly Natural bolha- és kullancsriasztó spot on macskák részére Biocid terméktípus, termékforma: Felhasználási kör: Lakossági felhasználásra Célszervezetek: bolha, kullancs Adagolás, alkalmazás: Macskák diatómaföld élelmezésű paraziták egy pipetta tartalma 1ml. A terméket vegye ki a kartondobozból, majd az állat hátán, a nyak kezdeténél hajtsa szét a szőrzetet úgy, hogy a bőr láthatóvá váljon. Ollóval vágja le a pipetta elkeskenyedő végét, majd a tartalmát a bőrre nyomja ki többször úgy, hogy a benne lévő spot-on teljesen kiürüljön közvetlenül egy helyre. A termék egyszeri alkalmazással az előírt adagolásban 15 napig elriasztja a bolhákat és a kullancsokat.

A Felek az egyik Fél kérésére információt cserélhetnek bármely agrárpolitikai intézkedésről. E párbeszéd módját a Felek közötti közös megállapodás pontosítja majd. Ennek céljából az Európai Unió vállaja, hogy támogatja a régió államait abban, hogy megfeleljenek az állat- és növény-egészségügyi intézkedések SPS alkalmazásából fakadó követelményeknek és kiépítsék a halászati termékek regionális piacát; c       a beruházások és a finanszírozáshoz jutás előmozdítása annak érdekében, hogy javuljon a régió halászati vállalkozásainak versenyképessége; d       együttműködés a kisüzemi halászat fenntartható kezelése és a nyugat-afrikai akvakultúra fejlesztésére irányuló szakpolitika kidolgozása és végrehajtása terén.

 1. Fehér férgeket gyerekben hívnak
 2. Féregtabletták neve
 3. A legkímélőbb gyógyszer a férgek ellen
 4. Élősködők, Paraziták Elleni Szerek Kutyáknak széles választékban
 5. Felkészülés férgekre és pinwormsre