Gárdonyi Géza

Miert hivjak gardonyit egri remetenek. Gárdonyi Géza, az egri remete

Gárdonyi emléktáblával jelölt agárdpusztai szülőháza, ma Gárdonyi Géza Emlékház A sályi Gárdonyi Géza-emlékház Gárdonyi körül, egri tanítóképzősként Géza fiuk születésekor a Ziegler család tehát éppen a Velencei-tó déli előterében, a Gárdony melletti Agárdpuszta Nádasdy -uradalmában élt, ahol a családfő uradalmi gépészként dolgozott.

A leendő író egy nádfedelű, hosszú gerincű cselédházban látta meg a napvilágot A csecsemőt az agárdpusztai Szent Anna-kápolnában anyjuk római katolikus vallására keresztelték.

Gárdonyi Géza

Agárdpusztán sem sokat időztek azonban, az apa es haláláig összesen tizenhat településen fordult meg a család. Később egy lipótmezei szolgálati lakásban éltek, a családfő ugyanis a Magyar Királyi Országos Tébolyda főgépészi állását foglalta el. Az apa később az Óbudai Hajógyár munkása lett, s a család is követte Óbudára. A gyermek Ziegler Géza Budán kezdte meg elemi iskolai tanulmányait végén, majd miután apja Az Itt alakult ki benne a magyar vidékről alkotott idillikus képe, s itt ismerkedett meg a nép gondolatvilágával, hiedelmeivel, a népköltészettel — és Duka Vilmácska személyében az első gyerekszerelemmel.

A családfő előbb a Fehér Miklós-féle gépgyárban helyezkedett el, a család a Soroksári úton lakott, majd az apa Gézát ban a budapesti Calvin téri református gimnáziumba íratták be. Nem tartozott a szorgalmasabb vagy kiemelkedő képességű nebulók közé, de tanulmányi előmenetelére ekkor már nem volt különösebb panasz.

Később e pesti esztendőkre úgy tekintett vissza, mint élete egyik legboldogabb időszakára. Itt kötötte első barátságait — többek között későbbi pályatársával, Pekár Gyulával —, itt érte az első diákszerelem, tizenöt évesen itt szerezte első maradandó irodalmi élményeit Cervantes Don Quijoté ja és írta első verseit. Ha miert hivjak gardonyit egri remetenek a pesti diákéletet, úgy annál nehezebben viselte a nélkülözésektől, a magányosság és a céltalanság érzésétől terhes egri esztendőket.

Noha szegény sorú család sarjaként érseki ösztöndíjban részesült, és alkalmi házitanítóként sovány keresethez is jutott, mégis mostoha miert hivjak gardonyit egri remetenek között élt.

Egy évig a Magazin utcai Antali Borcsa-féle diákmenhely egyik nyomorúságos szobájában lakott harmadmagával, majd miert hivjak gardonyit egri remetenek fáskamrából kialakított deszkafalú házikóban tengődött.

GÁRDONYl GÉZA ÉLETE.

Lelki állapotára és anyagi helyzetére további csapást mért apja Más szempontból mégis termékenynek bizonyultak az egri évek. Az irodalombarát egri képezdészek önképzőkörének egy ideig alelnöke volt. A városi papságot, a túlbuzgó egri híveket és a líceum tanárait kifigurázó — szintén álnévvel megjelent — írásai többször sodorták kínos helyzetbe. Ismét nyomorúságos körülmények között élt, az osztályteremben szalmazsákon hált, s szánalmas keresményét is arra fordította, hogy Köpönyeg címen — bukásra ítélt — lapot indítson a somogyországi községben.

Karádi évével teljesítette próbatanítását, és vizsgái letételét követően, Gyorsan múló ifjonti szerelmi vágyakozásait és a lelkét annál makacsabbul mardosó csalódásait versbe öntötte, s ben első — miert hivjak gardonyit egri remetenek el nem készült — regénye megírásába is belefogott. Sanyarú életkörülmények között tanítással töltött évei során felhalmozódott benne a mellőzöttség keserű érzése, s Devecserben tapasztalta meg először a szerelmi csalódás ízét, gyengéd érzelmei sem Tima Herminnél patrónusa leányánálsem Gergelyi Katalinnál nem találtak viszonzásra.

Gárdonyi Géza - Egri csillagok (Hangoskönyv) 1/2

Egyre fojtogatóbbnak érezte a vidéki néptanítói életet, s legszívesebben városi könyvkereskedőként képzelte el jövőjét.

Ám ezúttal a katolikus felekezeti iskola választott kántortanítója volt, ami életkörülményeit tekintve előrelépést jelentett. Szolgálati lakást kapott, így hát maga mellé vette édesanyját és Árpád öccsét is. Újult erővel, lelkiismerettel végezte tanítói munkáját, amelyben szabad kezet kapott: egy sor játékos módszert vezetett be az írás-olvasás tanítására, s a kor didaktikai zsinórmértékétől eltérve, a maga elképzelése szerint oktatta a betűírás tudományát.

GÁRDONYI GÉZA, AZ ELBESZÉLŐ. | Magyar irodalomtörténet | Kézikönyvtár

Tanítványai és a falu népe egyaránt megbecsülték, s a sikerélmény megbékítette sorsával, a néptanítói pályával, bár továbbra is anyagi gondok gyötörték. Az írással, a dunántúli lapokkal való levelezéssel nem hagyott fel, s februárjában rámosolygott a nem várt szerencse: a pécsi Dunántúl című lap miert hivjak gardonyit egri remetenek munkatársa lett.

miert hivjak gardonyit egri remetenek

Eleinte házitanítóskodásból kívánta fenntartani magát, de nem sikerült munkát találnia, így a zsurnalisztika felé fordult. Noha már korábban is jelentek meg írásai különféle lapoknál, igazából itt, Győrben indult el újságírói karrierje. Ezzel párhuzamosan nem szünetelt hírlapírói tevékenysége sem, Aktív sakkversenyző lévén szerkesztette a Magyar Sakklapot, illetve az Egyetértés sakkrovatát. Ugyanakkor rövid időre a Budapesti Állami Miert hivjak gardonyit egri remetenek magyar—történelem szakos hallgatója lett.

A Pedagógium magyar nyelv és irodalom tanárával, Király Pállal csakhamar összekülönbözött, miután a Budapesti Hírlap miert hivjak gardonyit egri remetenek vitriolos kritikát írt professzora tudományos munkásságáról, s azt nem is volt hajlandó visszavonni.

Tanulmányainak és a fővárosi zsurnalisztalétnek egyaránt búcsút kellett intenie, s még elején visszatért Győrbe.

Az egri remete – kultúervagunclub.hu

A Győri Hírlap alkalmazásában folytatta újságírói munkáját, Ziegler a kormánypárti Szegedi Híradó munkatársa lett, egyidejűleg A Tisza-parti város irodalmi kávéháza, a Hungária gyakori vendégeként szívélyes baráti kapcsolatba került Dankó Pistávals ekkor és később is több maga írta nótaszöveggel segítette ki a cigányprímást.

Nagy társasági életet azonban itt sem élt, szegedi éveiben is megmutatkozott emberkerülő hajlama, folytonos elvágyódása és útkeresése. Így miert hivjak gardonyit egri remetenek kapva kapott az alkalmon, amikor Aradon azonban ismét súlyos csalódás érte: a beígért munkakörnél nagyobb felelősség szakadt a nyakába, a beígért fizetségnél viszont rendszeresen kisebb összeg ütötte a markát.

December étől — barátja, Bródy Sándor beajánlására — a Magyar Hírlap miert hivjak gardonyit egri remetenek belső munkatársként, később politikai rovatvezetőként. Itt indította el Emellett írásokat, tárcákat küldött a Pesti Hírlapaz Egyetértésa Függetlenséggyermekeknek szóló történeteket és meséket írt Az Én Újságom és a Mátyás Deák számára. A politikai újságírást nem szenvedhette, ezért júniusában kialkudta főszerkesztőjével, hogy eztán mindösszesen havonta négy tárca és két Göre-történet megírására kötelezhető.

Ezzel párhuzamosan Ezzel bejáratos lett a korabeli Budapest irodalmi életét meghatározó Jókai — Feszty -szalonba.

miert hivjak gardonyit egri remetenek

Gárdonyit a kudarc letörte ugyan, de nem annyira, hogy tervbe ne vegye egy Petőfi -körkép és egy fehérló-áldozatot bemutató élő szereplős zsánerkép felállítását. Ez idő tájt szervezett országos gyűjtést, hogy a segesvári csatatéren elesett Petőfi feltételezett sírja fölé méltó emléket emeljen a nemzet. Törekvése részben sikerrel járt: ben felállították Köllő Miklós Petőfi-szobrát, de nem az egykori csatatéren, hanem a segesvári várban.

Egy időben fejébe vette, hogy kivándorol Amerikábas ott vagy hegedűművész lesz, vagy saját fejlesztésű vízibiciklijével szerez vagyont magának. Gyakran kirándult a főváros környékére, s egy ízben, októberében diáksága színhelyére, Egerbe is ellátogatott. A városhoz nélkülözéssel telt iskolaéveinek rossz emlékei kötötték — két évtized elteltével a nagyváros zajából elkívánkozó író rácsodálkozott Eger szépségeire és nyugalmára. Bródy Sándor is bátorította az Egerbe költözésre, így hát nem tétovázott sokáig, úgy érezte, megtalálta végre a helyét.

Hamarosan megvásárolták a szomszédos szőlőterületet, s az így kibővült portán ben másik ház épült. Az új házban alakították ki a konyhát, ebédlőt és ide költözött be a család többi tagja, míg ő maga a szintén átalakított, megnagyobbított régi épületbe fészkelte be magát. A kíváncsi tekintetek elől menekvést kereső, megközelíthetetlen ember hírében állt, ám ebben a sommás ítéletben már az as években is sok túlzás volt. Egyetlen legendateremtő momentum: miert hivjak gardonyit egri remetenek egri házba ellátogató írótársak rendre számot adtak arról, miert hivjak gardonyit egri remetenek Gárdonyi dolgozószobája ablaktalan, az író befalaztatta a ház ablaknyílásait; alkalmasint csupán zárva tartotta ablaktábláit a fejfájós író.

Jóllehet, minden idejét az irodalomnak szentelte, s az egri magány szülte művészete legtermékenyebb időszakát, korántsem szakított el minden közéleti-irodalmi köteléket a külvilággal.

Kakas Márton. A józsefvárosi Aggteleki ma Kiss József utcában szobát tartott fenn, gyakran utazott fel ugyanis Budapestre, az irodalmi körökben tájékozódni és darabjai színpadra állítása körül bábáskodni.

A háza ajtaján kopogtató váratlan látogatóktól és riportot kérő újságíróktól valóban elzárkózott, s Eger társasági életétől is távol tartotta magát, de írótársait és barátait szívesen fogadta otthonában. Ám amikor pályatársai ben lázasan készülődtek Gárdonyi harmincéves írói jubileumának megünneplésére, a rivaldafénytől irtózó egri remete teljes erélyével állította le a szervezkedést.

Azt azonban már nem tudta megakadályozni, hogy az egri városvezetés ben átkeresztelje az író lakhelyéül szolgáló Takács utcát Gárdonyi Géza utcára. Voltak egészen sajátságos, különc útjai is: A bor című színművét úgy írta meg két hét alatt ban, hogy vonatról vonatra szállt, s míg szaporodtak a betűk a kéziratban, ő észrevétlen beutazta fél Magyarországot; ben álnéven szobát vett ki a kolozsvári New York szállóbanhogy befejezhesse Annuska című darabját. Élete utolsó évtizedeiben írói munkája mellett időt és energiát szentelt természetszeretete kibontakoztatásának is.

Már től gyakran botanizáltakkor még a Buda környéki hegyeket járva gyűjtötte a növényeket herbáriuma számára, s volt egy külön gyűjteménye hírességek lakhelyéről miert hivjak gardonyit egri remetenek sírjáról szakított virágokkal is. Az egri háza körüli ötholdas birtokon botanikus kertet alakított ki, amelyet hazai és külföldi útjairól magával hozott növényekkel gyarapított. Gyűjtötte és mikroszkóp alatt vizsgálta a környék ízeltlábú-faunájátban felfedezett egy az egri pincékben honos, hatszemű bikapókfajt.

Gyógyszerek a paraziták eltávolítására a testből általa megfigyelt állatokról és növényekről irodalmi értékű leírásokat küldött A Természet című folyóirat számára halála után külön kötetben is megjelentek Mai csodák címen [17].

Az egri remete

Emellett szívesen játszott hegedűjéna kor kiemelkedő prímásai, Dankó Pista és Ányos Laci is kedvelték hegedűjátékát. Gyakran rajzolt, festett és fényképezett is.

A festés ifjúkorától foglalkoztatta, már a szegedi festők es tárlatán is kiállították egy képét, s későbbi korszakából ismert több grafikájatáj- miert hivjak gardonyit egri remetenek zsánerképefiairól készített portréfestményei, illetve egy Munkácsy -tabló, a Krisztus Pilátus előtt saját kezű másolata. A hipochonder Gárdonyiról szólva: ben elviselhetetlen és állandó fejfájására hivatkozva felhagyott irodalmi munkáival, és orvosról orvosra járva két miert hivjak gardonyit egri remetenek át a halálos diagnózistól rettegett, mígnem ben orvos ismerőse, Grósz Emil olvasószemüveget rendelt számára.

A szemüveggel előbb fejfájása, majd halálfélelme is megszűnt, újult erővel folytatta szépírói tevékenységét. A világháború lezárultával visszakapta életben maradt fiát, örömmel üdvözölte a Monarchia megszűnését és októberében az őszirózsás forradalmat.

Elapadt életereje visszatért, ha csak rövid időre is.

hol kezelik a gyermekeket a férgek? giardia human stool

Tanügyi és művelődéspolitikai javaslatokat fogalmazott meg a Károlyi Mihály-kormány számára, s megválasztották a budapesti Otthon Kör tiszteletbeli elnökének is. Csakhamar azonban ellenérzést keltettek benne a proletárdiktatúra Miert hivjak gardonyit egri remetenek megtapasztalt módszerei.

Augusztusban már megkönnyebbüléssel fogadta a Tanácsköztársaság leverését, októberben pedig megválasztották az ellenforradalommal szimpatizáló irodalmárok szervezete, a Magyar Írók Nemzeti Szövetsége díszelnökévé, később pedig versben köszöntötte Horthy Miklóst. Tétova politikai és közéleti lépései következményeként elveszítette szeretett barátját, az ellenforradalmi rendszerrel azonosulni nem tudó, emigrációban élő Bródy Sándort. Az utolsó években további csapást mért lelki és egészségi állapotára, idegrendszerére a kiadójával, a Singer és Wolfner Irodalmi Intézettel folytatott vitája, majd tól a viszály nyomában járó szerzői jogi per.

A vitatott kizárólagossági jog miatt a Singer és Wolfner vonakodott műveinek jogát visszaadni, az író pedig nem volt hajlandó új kéziratokat megjelentetésre átengedni, ráadásul más kiadókkal sem tárgyalhatott érdemben, így után írásai csak folyóiratok hasábjain jelentek meg.

A pert kevéssel halála előtt megnyerte ugyan, de gyümölcsét már nem élvezhette.

Gárdonyi: az egri remete

Bár szív- máj- és vesebántalmakra egyaránt panaszkodott, s látása is meggyengült, orvosai még közvetlenül halála előtt sem állapítottak meg végzetes kórt nála. Fia beszámolója szerint — a lélekvándorlásban és a spiritizmusban is hívő — Gárdonyi akarta magának a halált. Noha végakaratában arról rendelkezett, hogy szűk családi körben helyezzék örök nyugalomra egri háza kertjében, Eger városa ezt méltatlannak érezte volna láthatatlan emberével szemben.

November 1-jén bronzkoporsóban fekvő testét alma matere, az egri líceum aulájában ravatalozták fel, s tiszteletére a város mind a huszonhárom templomtornyában megkondították a lélekharangot.

Gárdonyi Géza, az egri remete

Frigyükből négy gyermek született: Sándor —Gizella —? Fiuk, Gárdonyi József beszámolója szerint szülei házassága nem szerelmi házasság volt, kezdettől fogva boldogtalannak ítéltetett, Gárdonyi a gazdag hozományt ígérő szülők unszolására egyezett bele a házasságkötésbe, kitörési lehetőséget látva a nászban.

Ifjú felesége azonban már egy hónap elteltével — más férfi karján — elhagyta, majd visszatért az őt visszafogadó férjhez.

Ez így ment éveken át úgy, hogy már házasságuk hajnalán elenyésztek a családi szeretet kialakulásának feltételei. Maga Gárdonyi sem szóban, sem írásban nem ejtett szót magánéletének utáni részleteiről, bár viszontagságos házasságuk egyes motívumait beleszőtte ban megjelent Az a hatalmas harmadik.