A platyhelminthes szöveti szintje. Gyermekek kezelése kagyló férgek

Ellenőrző kérdések a 3. A csíralemezek további differenciálódása során szervtelepek, szervek jönnek létre.

Az egyes szerveket túlnyomórészt többféle szövet építi fel. A szövet tela olyan sejtek egységét jelenti, melyek hasonló alakúak és azonos feladatot töltenek be, valamint az egyedfejlődés során általában azonos csíralemezből származnak. A szövetfelépítésében a sejtes állományon kívül a sejt közötti állománynak substantia intercellularis is fontos szerepe van, mert részt vesz a a platyhelminthes szöveti szintje tulajdonságainak kialakításában.

Tekintettel arra, hogy egy adott alapszövetféleség több csíralemezből is kialakulhat, ezért csoportosításuk nem származásuk, hanem elsődlegesen morfológiai tulajdonságaik és funkciójuk alapján történik.

Ennek alapján megkülönböztetünk hámszövetet tela epithelialiskötő- és támasztószövetet tela connectivaizomszövetet tela muscularis és idegszövetet tela nervosa.

Turbellarian Flatworm Movement

Hámszövetek mind a három csíralemezből kialakulhatnak, a testfelszínt és a belső üregek falát borítják. A felépítő sejtek szorosan illeszkednek egymáshoz, táplálásuk az alaphártya a platyhelminthes szöveti szintje megy végbe.

A hám lehet egy- vagy többrétegű, elszarusodó vagy el nem szarusodó. A hámokat funkciójuk szerint a fedő- a felszívó- a pigment- az érzék- és a mirigyhámok közé sorolhatjuk.

A kötő- és támasztószövetek mezodermális eredetűek.

borsoka fereg hermaphrodit pinworms

Felépítő sejtjeik és a sejtközötti állományban lévő rostok enyvadó- a platyhelminthes szöveti szintje és rácsrostok megléte és arányaik meghatározzák a tulajdonságaikat. Szerepük főleg a szövetek és szervek összekapcsolásában, támasztásában, táplálásában, és a hőszigetelésben van.

optimális egészségi táplálkozás méregtelenítés és tisztítókúra kiegészítése

A kötőszövetek embrionális- laza-rostos- retikuláris- lemezes- tömött-rostos kötőszövet, zsírszövet, vér és egyéb testfolyadékok szinte valamennyi szerv felépítésében részt vesznek. A támasztószövetek kondroid- korda- porc- és csontszövet sejtközötti állománya rugalmas vagy igen szilárd lehet. A csontszövet az állati szervezet legkeményebb szövetfélesége.

Az izomszövetek sima- és harántcsíkolt izomszövetek jórészt mezodermális eredetűek. Felépítő sejtjeik összehúzódásra képesek. Az idegszövet alkotásában szerepet játszó idegsejtek más testi sejteknél sokkal jobban differenciálódtak ingerfelvételre, ingerület továbbításra, feldolgozásra. Ebben a fejezetben csak az általános szövettan bemutatására szorítkozunk, tehát az alapszövetek típusainak jellemzését adjuk meg.

Néhány szövet esetében az azokat felépítő speciális sejteket a sejttani fejezetben ismertettük.

A szervszövettan az egyes szervek szöveti felépítésével foglalkozik, és más tantárgyak anatómiai, élettani témaköreiben kerül kifejtésre. Hámszövetek Hámok mind a három csíralemezből kialakulhatnak. Az ektodermális eredetűek a testfelszínt borítják, a mezodermából származók a testüregeket bélelik, a húgy-ivari szervek felépítésében vesznek részt, míg az entodermálisak a bélcső és a légzőszerv hámját alkotják lásd még 2.

giardini naxos ristorante pizzeria

A hámszövetet alkotó sejtek szorosan illeszkednek egymáshoz, a sejt közötti intercelluláris állományuk igen kevés vagy hiányzik. Valamennyi hámszövetre jellemző, hogy alatta poliszacharidokból, speciális kollagénrostokból és proteoglikánokból álló alaphártya membrana basalis van.

Gyermekek kezelése kagyló férgek

Az alaphártyával érintkező sejtek hemidezmoszómákkal és adhéziós molekulákkal kapcsolódnak hozzá, ami jó rögzülést tesz lehetővé számukra. Ez az alaphártya elválasztja a hámot az alatta lévő a platyhelminthes szöveti szintje, de rostjai révén egyben össze is fűzi azzal. A hámsejtek tápanyagokkal való ellátása a kötőszövet felől az alaphártyáig futó kapillárisok segítségével valósul meg. Innen a tápanyag diffúzióval jut tovább a távolabbi sejtekhez.

Posts navigation

A hámsejtek rétegében vérereket nem találunk. A többrétegű hámokban a kötőszövetes alap kiemelkedései papillák növelik a hám és a kötőszövet határfelületét. Ez szorosabb kapcsolódást, a nagyobb felület révén pedig intenzívebb anyagáramlást és nagyobb számú osztódóképes sejt elhelyezkedését teszi a platyhelminthes szöveti szintje. A hámrétegben érzőideg-végződések, valamint idegrostok fordulnak elő.

A hámszövet regenerálódóképessége a többi szövethez viszonyítva jó. A folyamatosan elpusztuló sejtek pótlásán túl képes a kisebb-nagyobb sérülések kijavítására is. A hámokat csoportosítani lehet morfológiai bélyegeik és funkciójuk szerint.

Morfológiai jellemzőik közül a sejtek alakja és a sejtrétegek száma az elkülönítés alapja. A hámsejteken megkülönböztetünk alapi basalis és csúcsi apicalis pólust. A kettő a platyhelminthes szöveti szintje tengely a sejt magassági méretét adja meg, míg erre merőlegesen a szélességi és hosszúsági méretek vehetők fel.

diphyllobothriasis terhes nők kezelésében

A hámok csoportosítása morfológiai jellemzők alapján Az egyrétegű hám valamennyi sejtje érintkezik az alaphártyával, míg a többrétegűek esetében csak az alsó sejtsor. Az egyrétegű laphámot felépítő sejtek erősen lapítottak, sokszögletűek polygonalisak és egymáshoz igen szorosan kapcsolódnak 3. Lapított vagy gömbölyded sejtmagjuk van. Különösen vékony laphámsejtek közepén lévő kidomborodás a sejtmag helyét jelzi.

Tipikus formában fordul elő például az utóvesében metanephrosahol a Bowman-tok fali parietális lemezét képezi. A a platyhelminthes szöveti szintje speciális formája az érfalhám endothelium és a testüreghám mesothelium. A: laphámsejtek, B: köbhámsejtek, C: hengerhámsejtek Több szerző nyomán Az egyrétegű köbhámsejtek szélességi, hosszúsági és magassági méretei közel azonosak 3. A gömbölyű sejtmagok a sejt közepén helyezkednek el. Tipikus formában fordulnak elő a vese kanyarulatos csatornácskáiban, mirigyvégkamrákban és azok kivezetőcsatornáiban, valamint a szemlencse elülső a platyhelminthes szöveti szintje.

A vese elsőrendű kanyarulatos csatornácskáinak kezdeti szakaszán a sejtek apikális felszínén lévő mikrobolyhok úgynevezett kefeszegélyt alkotnak, mely a felszívófelületet növeli meg.

Ellenőrző kérdések a Az ektoderma és entoderma közötti teret azonban a mezodermából származó parenchyma és az izomsejtek teljesen kitöltik. Testüregük nincs. Testük kétoldalian részarányos. Az aktív úszás, a mászás az érzékszervek, fejlettebb idegrendszer, koordináció létrejöttét feltételezi.

Az egyrétegű hengerhámsejtek magassági mérete felülmúlja a szélességi és hosszúsági méreteket 3. Az általában ugyanezen irányban megnyúlt sejtmag a sejt alapi részéhez közel helyezkedik el. Tipikus formában talál ható számos gerinctelen állat kültakarójában és például az utóvese gyűjtőcsatornáiban, az epeutak falában.