2.1.1. Levegőszennyeződés (6. dia)

Az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek, Kortárs évf. 5. sz. május - Elektronikus Periodika Archívum

Házak, utcák, falurészek Nagyságrendekkel több bajt, mélyebb és összetettebb problémát halmozott föl s hagyott maga mögött a kommunista hatalomgyakorlás, mint amilyenről általában tudomásunk van, ám leginkább az akkoriban épült házak, középületek őrzik a kor fojtott szellemét, zártságát és kilátástalanságát.

szaprofitok paraziták szimbólumai

Naponta visszaköszön ránk a kockaformát, szegletességet kedvelő fantáziátlansága, a törekvő sablonosság. Típusterv alapján készült családi házak a hatvanas—hetvenes évekből: bruttó száz négyzetméteres felépítmény az előkert mögött fenyők vagy bokrok a négyszögletes ablakok alatt, esetleg virágágyás tulipánnal a rozsdásodó drótkerítés tövébenkétszáznyolcvan centiméteres belmagasság, két-három, folyosóra, konyhára nyíló szoba, valamint kamra és fürdőszoba dísztelen, furnérlapos ajtókkal, alumíniumkilincsekkel, szalagparkettával.

A nyolcvanas évek tervezői gyakorlata ezt az alapot tetézte meg egy levegőtlen, nyáron meleg, télen hideg manzárdrésszel vékony, lambériázott válaszfalak, padlószőnyeg, állandó porszag. A primitív, öncélú praktikusság alig enged többet egy-egy kényelmesebb belépőnél, amit utóbb szélben zörgő, esőktől megfeketedő műanyag tetővel fedett be a tulajdonos.

hogyan lehet eltávolítani a helmintákat a testasztalról milyen szék férgekkel

Sehol egy díszes homlokzat, tágas terasz vagy oszlopos erkély; a külcsín semmi jót nem sugall a belső terekről, a lakhatatlanság érzetét kelti a az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek. Akik nem minősítették át magukban önmagyarázat, önigazolás gyanánt a múltat, még emlékezhetnek rá, mibe kerültek ezek az építkezések… A háború utáni évtizedekben a saját ház álma még mindig csak a legelső, félve kimondott vágyként szerepelt az ember életében, nem a természetes hozadékaként a munkával eltöltött esztendőknek.

Nyaralásról, utazásról, szórakozásról kellett lemondaniuk azoknak, akik építkezésre adták a fejüket. Az állandó loholás a hiánycikkek után, a betonozással, malterozással eltelő hétvégék, a csúszópénzek előteremtése felőrölte a lelkesedést, a lemondott örömöket italozással, zabálással pótolták, a pénz gyorsan fogyott, a ház nehezen épült, újabb és újabb akadályok merültek föl, házasságok mentek tönkre, életerős emberek vesztették el a hitüket az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek, a tucatépület pedig ritkán lett olyan, amilyennek szerették volna, s főleg amilyen életet képzeltek bele: következett a válóper, és az osztozkodás gyereken, ingatlanon.

Betekintés: Fátrai György - Magasépítés I.

S meglehet, ez volt a Sárréten a kisebbik rossz. A kibontakozó demokrácia ugyanis fiatalok sokaságát fosztotta meg még attól a csöppet sem irigylésre méltó lehetőségtől is, ami a szülőknek, nagyszülőknek megadatott: hogy napi tizennégy-tizenhat órás munkával, önsanyargatással is tartva a falusi egzisztencia minimális szintjét, építkezni tudjon.

A teljesebb élet igényéről megint ne beszéljünk.

Az előgyártott vázszerkezetű épületek merevítéséről nem szabad megfeledkezni. Rendszerint a szerkezet gerendairányára merőleges merevítő tárcsákat alkalmaznak, monolit vasbeton fal, például lépcsőházi merevítő fal vagy a felvonó akna fala. A merevítő falakat, vagy az úgynevezett "merev, belső magot" az adott terhelés felvételére alkalmasan megtervezve, az építmény teljes magasságában építik fel. A többszintes előregyártott vasbetonvázas építményeket rendszerint pince nélkül építik. Előregyártott szerkezetű vázas épületek építése esetén a földmunka és a körülményeknek megfelelően választott alapozás és egyéb terepszint alatti munkák elkészítése után a földszinti vázszerelés, vagy az úgynevezett - általában hagyományos, vagy monolit szerkezetű - fogadószint kivitelezése következik.

Szeretni lehet azokat a településeket, melyek a szegénységük, szerénységük, elszigeteltségük folytán — vagy éppenséggel egy-egy jó érzésű főépítésznek köszönhetően — megőrizték az évszázadról évszázadra lassan, kíméletesen formálódó arculatukat. Vésztő is viszonylag kevés külsérelmi nyomot hordoz magán; érdemes körbesétálni a faluban.

A főutcán találjuk az ban emelt impozáns, most is erőt sugárzó református templomot. Tőle nem messze a millenniumra épült kétszárnyas, emeletes községháza Vésztő másik ékköve a korhűn monarchia-sárgára meszelt falaival.

A hosszan kanyargó utca hangulatát az egyre fogyó, századelőn emelt, utcafrontra nyíló, száraz kapus házak határozzák meg.

Építési hulladékok A nem veszélyes hulladékok körében igen nagy mennyiséget képvisel az épületek bontása során keletkező építési törmelék. Hasznosításának feltétele a szükség szerinti osztályozás és az ezt megelőző vagy követő aprítás. Töltések, utak építésénél, árkok, roncsolt területek feltöltésénél, építőelem gyártásban, hőszigetelő beton gyártásnál olcsó alapanyag. Az útépítésnél, vezetékek, csatornák fektetésénél keletkező aszfalt hulladék az útépítésben — az alkalmazott technológiától függően - újra felhasználható.

A kétszárnyas kapukon kényelmesen befért a vendégoldallal ellátott szekér és társzekér; a padlószint emelt, az ablakok magasak, a homlokzat stukkódíszes.

Az L alakú, kelet—nyugati tájolású épületek belső udvara szekérfordulót és gyümölcsöst rejt, a gazdasági épületek a ház toladalékaként az alsó udvaron folytatódnak: fölhallatszik a baromfi kárálása. Maga a lakóépület minden tekintetben megfelel egy népes, többgenerációs az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek életterének: külön lakrész nyílik a szárazkapus bejáró egyik oldalán; pince, külső meg belső kamra szolgál a két konyhához, s ahogy a műhely, ezek is mind az oszlopos, apácarostélyos tornácról közelíthetők meg — esőben, havazásban is szárazon.

Különálló és összenyitható szobák követik egymást, a padozatos padlástér magas, terménytárolásra alkalmas. Egy-egy diófa-matuzsálem vagy kiszáradt barackfa éppúgy hozzátartozik az összképhez, mint mondjuk a műhelyben fatönkre erősített kovácsüllő és a mohos esővízgyűjtő hordó. Az ajtók, nyolcnyílós ablakok mindegyike kisipari munka, a tenyérbe simuló rézkilincsek még most is időállóbbnak látszanak a maiaknál. Aligha kell különösebb képzelőerő ahhoz, hogy megelevenedjék előttünk a múlt.

Kolompszótól, tehénbőgéstől hangos reggelek; jól táplált állatok egykedvű igyekezete; a sáros, bogáncsos bundájú kutyák virgonckodása, vakkantások és rikkantások, nyíló-csukódó kapuk, a csorda nyomán fölgomolygó por… Az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek a kútkerék, zörög a vödör és a lánc; sietni kell, nyaranta a napi tizenhat órányi munkával is csak a teendői sarkát tapossa az ember.

Ágynemű szárad az udvaron, szél csattogtatja a vastag vászonlepedőket; szekér zörög, búzát zsákolnak a padlásra, segítsd a vállamra, koma! Délidőben aratók hűsölnek faárnyékban, kinek van közülük kedve a marokszedő lányokkal évődni? Döcög a szekér, a fiatalok csöndesen az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek, ki-ki leugrik a háza előtt, meleg még a por, a mezítlábas léptek nesztelenek, az udvarok mélyén kutyák rázzák a láncot, estike illata száll, sárgás lánggal kapnak életre a mécsek, lámpák… A legtöbb házban a biblia mellett a kalendárium az egyetlen olvasmány, az jár kézről kézre a családban; meghitt ismerőssé válik benne mondahős, katonatiszt és színésznő; nehéz szívvel teszi félre az ember az új az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek eljövetelével, s még sokáig őrzi az ablaktáblák között vagy az asztalfiában.

az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek

Az állam több gazdaházat kisajátított az ötvenes esztendőkben; ezekben rendezett be tejcsarnokot, iskolát, bölcsődét, konyhát, vagy felbontotta lakásokra. Hányattatott sorsuk máig sem rendeződött: a fölújításuk költséges az állagmegóvás jóval kevesebbe került volnaa tulajdoni viszonyok is rendezetlenek, legalábbis nem egy esetben kétségbe vonhatók.

táplálkozás anthelmintikus gyógyszerek szedésekor az emberben elo organizmusok

Félő, hogy az egykori úri kaszinó sorsára jutnak. Üdítő kivétel a posta gondozott épülete és az önerőből rendbe hozott orvosi lakás és magánrendelő a falu az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek. A hetvenes években feloldották az utcafrontra építés kényszerét: előkertes, modern lakóházaktól lett tarkabarka egy-egy utcarész.

Nehezen érthető az is, hogyan kerülhetett a benzinkút a falu szívébe, majdnem a templomkapuval szembe. A többemeletes kockaházakból csak egy épületegyüttes jutott — mutatóba ennyi is elég.

Kortárs évf. 5. sz. május - Elektronikus Periodika Archívum

A mellékutcákban kert felé nyúló, hosszúkás vályogházakat lelünk a viharvert deszkakerítések mögött. Ha nem veszélyezteti a talajvíz, és jó az alászigetelés, az ilyen épületek is dacolnak az évszázadokkal. Külön előnyük, mondhatni sajátosságuk a remek hőszigetelés; az öles falak mögött nyáron hűsölhetsz, télen pedig a konvektor mellett régebben duruzsoló kályha, annak előtte búbos kemence — bár itt-ott még ma is föllelhető bátran megfeledkezhetsz fagyról, hóviharról.

Mennyivel az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek, emberibb anyag a vályogtégla a panelnál, vasbetonnál, blokktéglánál!

Jó érzés látni, hogy ismét építkeznek vele. Vályogházak… Semmi hivalkodás, nagyravágyás, magakelletés. Itt megérintheted a gerendás menynyezetet; a meszelés hófehér, az ablakszemeken csipkefüggöny, a párkányokon muskátli.

A nádtetőket már cserépre cserélték, ám megmaradt jó néhány azokból a kacifántosan rakott, esővédős, koromrágta kéményekből és léptek alatt elvásott, szél rángatta padlásföljárókból. Rozsdás bádogszellőzők, nyikorgó szélkakasok!

Fátrai György - Magasépítés I. | ervagunclub.hu

A nádban és a száradó tengerilevelek között szél neszez. A szomszéd telken épült típusház lakói előbb verandát tapasztottak a házhoz, aztán beüvegezték, és nyári konyhát biggyesztettek mellé. Mégis csak lézengnek, nem találják a helyüket; rossz a ház tájolása, nincs pince, műhely, hombár, áthúz a falakon a cudar északi szél; kétszer annyit kell rakni a tűzre.

Az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek kőporozás sosem fog elkészülni. Kár volt annak idején takarékoskodni az anyaggal, de hát így is alig kerültek tető alá… A nyolcvanas években épült házak köré bár azt mondják a régiek, a legjobb szomszéd a magas kerítés már nem került átláthatatlan deszkapalánk.

Az udvaron nyírt fű, műanyag asztal és napernyő, a garázshoz betonút vezet. Kétségtelen, készült néhány tetszetős épület, ám érdemben nem szólnak bele a faluképbe, legföljebb a színeket szaporítják.

Miféle érdeklődésre tarthatnak számot száz esztendő múltán? Ha áll még belőlük egynéhány, mennyi emlékezésre, következtetésre adnak majd alkalmat: hogyan éltek bennük a XX.

az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek giardini naxos ristorante pizzeria

Igen lebitorolt világban kell létezniük ahhoz, hogy nosztalgiát ébreszthessenek az ükunokáinkban. Ládák, tükrök, almáriumok El-eltöprengek, miért olyan meghittek számomra az antik bútorok, régiségek… Kinevetnek a házaknál. Az emberi férgek lapos vasbetonból készülnek, derékmagas bútor, a bal oldalán három öblös fiók, a jobbon, teli ajtó mögött, polcdeszka. A tanyán használtuk. A fiókokban volt a kenyérliszt, rétesliszt és a búzadara, a polcokon az egész hétre sütött, ötkilós kenyerek.

Annyi benne a rafinéria, hogy az ajtó rátakar a fiókokra, így amikor nagyanyám bekulcsolta, nem fértünk se a kenyérhez, se a liszthez. Az egér bezzeg élelmesebb volt, veszem észre a bútor tisztítása közben: lyukat rágott magának a vékonyra gyalult hátdeszkába.

A lemaratott zománcfesték alatt, szinte összenőve a fával, ráleltem a régi firnájszos, növényi alapanyagú festékre. Lecsiszoltam, aztán bepácoltam a szekrénykét az eredeti színére.

2. Környezeti hatások, az építőanyagok kiválasztásának szempontjai

Felismerik a rokonok, akik még láthatták valamikor. Szecessziós fésülködőasztalra akadtam egy fészerben: tyúk költött rajta, és kotkodácsolva, fölborzolt tollal méltatlankodott jöttömre; a fiókokban szerszámokat és gépzsíros, olajos rongyokat tároltak, a metszett tükör vakfoltos, légypiszkos volt, a furnérozást kikezdték a fagyok és a beszivárgó eső. Faragott dióasztalt vettem, melyet fél évszázadig disznóbontó asztalnak használtak, és bölcsőt, asztalokat, kallódó ládákat mentettem meg az enyészettől.

Egy romlásnak indult portán gyári címkés, présnyomásos tonettszéket fedeztem föl a hulladékfa között. A többszöri, avatatlan kézzel elkövetett átkenésektől és a rátapadt mocsoktól magam se néztem sokra. Ma az íróasztalom mögött az állandó helye; csak a gyakorlott, értő szemű gyűjtő tudná kivallatni titkait. Most, hogy egy-két szőnyeg és csillár híján minden korabeli a házban, már nem heherésznek a vendégek. Apósom nagyot sóhajt.

A belőlük sugárzó múlt izgat, vagy egyszerűen a kézművesmunka markáns, személyes szépsége? Mindig is nagyra értékeltem a kétkezi tevékenységet. Hány névtelenségre kárhoztatott iparos alkot naponta maradandót!

A múltból leggyakrabban fölbukkanó bútor a fakanapé mellett a Sárréten a szintén fenyőfából készült, háromfiókos, porcelánfogantyús komód itt kasztninak mondják.